резюме


Основна мета проекту «Стале вирощування біомаси на маргінальних землях в Європі» (SEEMLA) програми ЄС Горизонт 2020 є створення сприятливих інноваційних стратегій землекористування для сталого виробництва енергії з сировини рослинного походження вирощеної на маргінальних землях із поліпшенням загального стану агроекосистем. Використання маргінальних земель (MagL) може сприяти пом’якшенню зростаючої конкуренції між традиційним сільськогосподарським виробництвом, пов’язаним із вирощуванням харчових продуктів та кормів і виробництвом рослинної біомаси, як сировини для виробництва біопалива.

Цей проект буде зосереджено на трьох головних цілях:

(1) сприяння відновленню маргінальних земель для вирощування біоенергетичних рослин за безпосередньої участі господарств сільськогосподарської та лісової галузей,

(2) посилення ролі місцевих постачальників малих партій біомаси,

(3) заохочення вирощування біоенергетичних рослин на маргінальних землях.

Отже, проектом SEEMLA передбачається залучати сільгоспвиробників та господарств лісової промисловості безпосередньо до процесу, з тим щоб звести до мінімуму конкуренцію з традиційним сільськогосподарським виробництвом, а також сприяти зміцненню дрібних ланцюжків поставок біомаси з локальних ділянок. Це призведе до збільшення обсягів виробництва біоенергії та прибутків аграріїв, зростання інвестицій у нові технології та розробки нової політики з відновлювальної енергетики.
Важливою частиною проекту є забезпечення екологічної та соціально-економічної стійкості, недопущення негативного впливу на біорізноманіття, фауну і флору, ґрунти і води. Усі ці складові будуть проаналізовані за допомогою оцінки життєвого циклу (LCA), а також будуть розроблені стратегії та керівні принципи політики у сфері біоенергетики.

Координатором проекту є FNR – Агентство з поновлюваних ресурсів (Німеччина), IFEU – Інститут енергетики та екологічних досліджень (Німеччина), Бранденбурзький технічний університет (Німеччина), Університет Демокріта Фракії (Греція), Децентралізоване адміністрування Македонії і Фракії (Греція), Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (Україна), SALIX Energy Ltd. (Україна) і Ліга з охорони навколишнього середовища (Італія).