Виконавче агентство з інновацій та мереж (INEA)


Виконавче агентство з інновацій та мереж (INEA) є правонаступником організація транс’європейського виконавчого агентства транспортної мережі (TEN-T EA), яка була створена Європейською комісією у 2006 році для технічного та фінансового управління реалізацією своїх TEN-T програма.
Його місія полягає у підтримці Комісії, ініціаторів проектів і зацікавлених сторін шляхом надання експертних знань і високоякісного управління програмами в області інфраструктури, науково-дослідних та інноваційних проектів у галузі транспорту, енергетики та телекомунікацій, а також сприяння синергії між цими видами діяльності та економічним зростанням у ЄС.
INEA офіційно почав свою діяльність 1 січня 2014 року з метою реалізації наступних програм ЄС:
• Підключення Європейського фонду (CEF)
• Частин програми Горизонт 2020 – Смарт, зелений і інтегрований транспорт + Безпечна, екологічно чиста та ефективна енергетика
• програми Legacy: TEN-T і Марко Поло 2007-2013

Source [https://ec.europa.eu/inea/mission-objectives]