Програма Горизонт 2020


Горизонт 2020 є фінансовим інструментом реалізації флагманської ініціативи Інноваційного союзу, Європа 2020 з метою зміцнення конкурентоспроможності Європи у глобальному вимірі.
Програма Горизонт 2020 розглядається як засіб для забезпечення економічного зростання і створення нових робочих місць та має політичну підтримку європейських лідерів і членів Європарламенту. Вони погодилися з тим, що дослідження є інвестицією у наше майбутнє і тому є основою стратегічного плану ЄС для інтелектуального, стійкого і всеосяжного зростання, а також створення нових робочих місць.
Програма Горизонт 2020 об’єднує дослідницьку та інноваційну діяльність, акцентуючи увагу на передовій науці, індустріальному лідерстві та соціальних викликах. Метою програми є гарантування проведення у Європі досліджень світового рівня, подолання перешкод для впровадження передових технологій у приватному та державному секторах економіки сприяючи спільній роботі з реалізації інновацій.
Горизонт 2020 відкритий для всіх, з простою доступною структурою, що дозволяє учасникам зменшити бюрократичну тяганину і зосередитися на тому, що дійсно важливо. Такий підхід дозволяє швидко розпочати просування нових проектів і досягти вагомих результатів за короткий час.
Рамкова програма ЄС з досліджень та інновацій буде доповнена подальшими заходами для формування і подальшого розвитку Європейського дослідницького простору. Ці заходи будуть спрямовані на усунення бар’єрів з метою створення справжнього єдиного інформаційного простору, наукових досліджень та інновацій.
Джерело [https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020]