Κατηγορία: Project Coordinator

Οργανισμός Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων (FNR)

Ο Οργανισμός Ανανεώσιμων Φυσικών Πόρων (FNR) είναι ο κεντρικός συντονιστικός οργανισμός στη Γερμανία, για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ιδρύθηκε το 1993, από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Προστασίας του Καταναλωτή (BMEL),...