Κατηγορία: Εταίροι GR

Salix Energy Ltd

Η εταιρεία Salix Energy Ltd. ιδρύθηκε το 2010 και η κύρια δραστηριότητά της είναι η καλλιέργεια φυτειών ιτιάς, μικρού περίτροπου χρόνου, για την παραγωγή βιομάζας. Το τελικό προϊόν που παράγει η εταιρεία είναι ξυλοτεμαχίδια...

Ινστιτούτο Βιοενεργειακών Καλλιεργειών και Ζαχαρότευτλου (IBC&SB) NAAS

Το Ινστιτούτο Βιοενεργειακών Καλλιεργειών και Ζαχαρότευτλου (IBC&SB) NAAS είναι ένα από τα κύρια επιστημονικά ινστιτούτα της Ουκρανίας για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων ερευνών πάνω στην αναπαραγωγή, στην καλλιέργεια σπόρων, στην παραγωγή σποροφύτων, στην αναπτυσσόμενη βιομηχανική...

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ.)

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ.) είναι μια από τις επτά ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους και καθήκον της αποτελεί η εφαρμογή των κυβερνητικών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο. Ο χώρος ευθύνης της περιλαμβάνει...

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (DUTH)

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (DUTH) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 και ονομάσθηκε έτσι προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, που καταγόταν από την πόλη των Αβδήρων στη Θράκη. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν σήμερα επτά...