Κατηγορία: Featured

Δελτίο Τύπου 26, Ιαν 2016

Στα τέλη Ιανουαρίου, τέθηκε σ’ εφαρμογή στις Βρυξέλλες, το έργο αειφορικής εκμετάλλευσης βιομάζας για παραγωγή  βιοενέργειας από οριακές γαίες, με το ακρωνύμιο SEEMLA. Το έργο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, θα διαρκέσει...