4-7 Σεπτεμβρίου 2017, Συνέδριο DBG στο Göttingen (Γερμανία)