30 Μαΐου 2017 – 3ο Εθνικό Σεμινάριο στο Lutsk της Ουκρανίας