3η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος SEEMLA στη Ρώμη – 8/9 Νοεμβρίου 2016