3η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος SEEMLA και 1η Ημερίδα Εργασίας -σ’ εθνικό επίπεδο- στη Ρώμη, Ιταλία (8-9 Νοεμβρίου 2016)