Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків (ІБКіЦБ)

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків (ІБКіЦБ) НААН є провідною науковою установою України з проведення комплексних досліджень по селекції, насінництву, вирощуванні розсади, промисловому вирощуванню та переробці біоенергетичних культур, таких як міскантус, свічграс, верба, цукрове сорго, буряк і ін. ІБКіЦБ був заснований у 1922 році.
Наш інститут є провідною організацією в реалізації національної програми “біоенергетичні ресурси” Національної академії аграрних наук України. У програмі в якості співвиконавців задіяно понад 20 науково-дослідних інститутів, розташованих в різних грунтово-кліматичних зонах України. Крім того, ІБКіЦБ має свою власну мережу дослідних станцій і дослідницьких господарств, розташованих в основних сільськогосподарських регіонах.
Основні наукові напрямки діяльності інституту орієнтовані на створення нових сортів і гібридів біоенергетичних культур з високим виходом енергії з одиниці площі, які можуть забезпечити стійкі високі врожаї енергетичної біомаси. Завдяки широкій мережі дослідницьких станцій в ІБКіЦБ було розроблено високоефективні

www.bio.gov.ua