Завдання


Основними завданнями проекту є:
• Оцінка доступності і придатності маргінальних земель в якості альтернативних виробничих майданчиків для вирощування біоенергетичних культур з метою пом’якшення існуючих та уникнення потенційно можливих конфліктів з виробництвом продуктів харчування, а також збереження природи.
• Класифікація виявлених маргінальних земель з метою розробки специфічних підходів використання різних типів земельних ділянок.
• Розробка стратегії і рекомендацій з питань політики та управління щодо сприяння сталого використання маргінальних земель для вирощування біоенергетичних культур на регіональному та європейському рівнях.
• Розробка та впровадження переліку специфічних індикаторів для оцінки потенціалу вирощування біомаси на маргінальних землях, а також заходів зі збереження біорізноманіття в екосистемах на маргінальних землях і підвищення їх значимості в процесі землекористування.
• Оцінка і випробування ефективності підходів проекту SEEMLA у чотирьох пілотних регіонах, що представляють Південну, Центральну і Східну Європу.
• Поширення результатів проекту, передача знань, сприяння процесу їх обговорення та залучення зацікавлених сторін.