дії


Робочий пакет 1 – Управління проектом
Метою даного робочого пакета (WP) є керівництво, сприяння, координування і забезпечення виконання проекту в тісній позитивній співпраці між партнерами для досягнення запланованих цілей і результатів. FNR, як лідер консорціуму, є відповідальною організацією і контактним центром для Європейської комісії.
Цей робочий пакет має такі цілі:
– Формалізувати співпрацю в проекті
– Забезпечити внутрішній зв’язок і координацію
– Контролювати фінансовий облік та субпідрядників
– Надавати звітність за проектом до ЄС

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Робочий пакет 2 – Поняття маргінальних земель: концепція, індикатори, критерії оцінки
Основна мета цього пакета полягає у визначенні терміну маргінальні землі (MagL) шляхом аналізу загального розуміння MagL у всіх його категоріях. Пакет передбачає огляд і обговорення наукових дискусій щодо перешкод стійкості, оцінки придатності MagL, рослинної різноманітності (трав’янистої і деревної біомаси), методів лісозаготівель MagL, транспорту, логістики і кінцевих шляхів конверсії (енергії) в перспективі дискусії MagL.
Результатом буде вироблення основних критеріїв, які можуть бути використані для ідентифікації і карти MagL.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Робочий пакет 3 – Політика і адміністративні нормативні акти щодо виробництва біомаси на маргінальних землях для біоенергетичних цілей
Загальна мета даного робочого пакета – огляд нормативних актів, що діють на охоплених проектом регіонах і які безпосередньо впливають на роботу на MagL. Це можуть бути як регіональні (національні) нормативні акти, так і ті, які діють на всій території ЄС. На наступному етапі буде проведено аналіз політики і розроблені рекомендації, в основному, для регіональних зацікавлених сторін. Таким чином в межах цього пакета розроблятимуться рекомендації для Європейської Комісії щодо необхідних і практичних заходів для удосконалення стійкості використання біомаси з MagL.
Результати будуть реалізовані в модельних регіонах і представлені/обговорюватимуться в рамках національних семінарів, передбачених у WP 7.
Основні завдання WP3:
– Аналіз нормативно-правової бази та політики використання біомаси з MagL для виробництва біоенергії;
– Надання рекомендацій для регіональних адміністрацій щодо необхідних і практичних заходів з удосконалення стійкого використання біомаси з MagL;
– Оцінка наявності регіональних планів з (поновлюваних) джерел енергії і включення виробництва біомаси з MagL в поточне регіональне планування в цільових країнах;
– Розробка рекомендацій та інструкцій для успішного представлення вищезазначених елементів політики.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Робочий пакет 4 – Екологічна та соціально-економічна оцінка
Завдяки охопленню основоположних питань стійкості, а саме екологічних, економічних і соціальних питань, WP4 зробить свій внесок до загальної оцінки стійкості, яка виконуватиметься в проекті SEEMLA.
Основна мета даного робочого пакета полягає в тому, щоб забезпечити повний аналіз соціально-економічних показників і екологічних наслідків як загального використання MagL, так і для конкретних площ, охоплених тематичними дослідження робочого пакета WP5 SEEMLA. Завдяки цьому, зацікавлені сторони отримають доступ до ґрунтовних знань для вирішення соціально-економічних і екологічних питань на предмет того, які біоенергетичні схеми, на яких маргінальних землях і в яких умовах можуть бути реалізовані.
Соціально-економічна та екологічна оцінка розбивається на три завдання: оцінка життєвого циклу, оцінка впливу життєвого циклу на навколишнє середовище, соціально-економічна оцінка. Перед виконанням цього завдання необхідно буде виконати визначення (уніфікацію) усіх понять і умов для виконання всіх завдань.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Робочий пакет 5 – Виробництво біоенергії на маргінальних землях у рамках пілотних проектів
Основна мета WP5 полягає у застосуванні і виконанні тематичних експериментальних досліджень для оцінки і оптимізації інструментів виробництва біомаси на MagL у практичних умовах. Тематичні дослідження будуть використовуватися для оцінки стійкості (екологічної, економічної і соціальної) конкретної системи, що добре себе зарекомендувала, і в подальшому для передачі отриманих знань і досвіду такої практики на інші маргінальні землі, які використовуються недостатньо.
У тісній співпраці з WP6, робота в рамках WP5 буде реалізовувати методи і інструменти в обраних місцях проведення досліджень, розташованих у таких європейських регіонах: Лужиця (Німеччина), Східна Македонія і Фракія (Греція), Вінницька, Полтавська, Волинська і Львівська області (Україна). Зворотній зв’язок з WP6 забезпечить подальше уточнення підходів SEEMLA.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Робочий пакет 6 – Розвиток підходів SEEMLA: способи застосування, практичні рекомендації та рекомендації з питань політики
WP6 спрямований на вироблення єдиного загальноєвропейського підходу до експлуатації маргінальних земель для виробництва біоенергії. Знання і досвід, накопичені в рамках проекту, а також отримані шляхом зіставленням результатів WP2 та WP6, стануть матеріалом для розробки практичних рекомендацій, які стануть у пригоді зацікавленим сторонам, інвесторам і політикам для визначення маргінальних земель та їх оцінки для виробництва біоенергії.
Загальна стратегія експлуатації маргінальних земель для виробництва біоенергії розглядатиметься залученими зацікавленим сторонами, експертами та адміністраторами, які братимуть участь у вебінарах у рамках WP7.
Практичні рекомендації і посібники будуть доопрацьовані і викладені на цьому вебсайті в якості допоміжних інструментів для зацікавлених сторін і політиків.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Робочий пакет 7 – Комунікація, поширення інформації та залучення зацікавлених сторін
Основна мета цього робочого пакета – спілкування, передача знань про використання інструментів і методологію, а також отриманих в рамках SEEMLA практичних знань цільовим групам, посередникам та іншим зацікавленим сторонам з метою поширення знань. Крім того, метою цього пакету є сприяння процесові політичного діалогу і взаємного навчання для покращення координації і територіальної політики в європейських країнах.
Така робота проводитиметься впродовж усього проекту і складатиметься з чотирьох елементів:
1. Розробка та застосування засобів комунікації, спрямованих на забезпечення ефективної комунікаційної системи протягом усього терміну виконання проекту.
2. Підвищення рівня інформованості та досягнення консенсусу дій для широкого загалу, адміністрації, політики, фермерів і лісників і т.д.
3. Горизонтальна і вертикальна комунікація для передачі інформації за межі проекту і після завершення проекту
4. Мережева співпраця для сприяння процесові політичного діалогу і взаємного навчання, спрямованих на поліпшення координації та вироблення територіальної політики в європейських країнах.