Біоенергетика і біомаса в Європі


Біоенергетика відіграє ключову роль у майбутній енергетичній стратегії ЄС, вносячи важливий вклад у довгострокову стратегічну ціль спрямовану на розвиток конкурентоспроможної, ресурсоощадної і низьковуглецевої економіки до 2050 року. У відповідності до Дорожньої карти 2050 Європейської комісії та Директиви 2009/28/ЄС, Європейський союз прагне скоротити до 2050 року викиди парникових газів на 80-95% від рівня 1990 року, досягти мети декарбонізації, забезпечуючи при цьому стабільне постачання енергії та конкурентоспроможність економіки. Відповідно до цієї стратегії, проект SEEMLA надасть рекомендації для удосконалення законодавства і розробить необхідні заходи, спрямовані на підтримку інвестицій у виробництво біомаси та забезпечення соціально-економічної та екологічної сталості.