Бранденбурзький технологічний університет Котбус-Зенфтенберг

Бранденбурзький технологічний університет Котбус-Зенфтенберг є другим за величиною університетом і єдиним технічним університетом штату Бранденбург, Німеччина. Розташований у місті Котбус між Берліном, Дрезденом і Вроцлавом. Тут навчається 10 тис. студентів, частка іноземних студентів (з близько 100 країн світу) велика. Бранденбурзький технологічний університет є університетом дослідницького типу, що проводить фундаментальні і прикладні дослідження. Він є класичним технічним університетом. Сфера науково-дослідної діяльності охоплює навколишнє середовище, енергетику, матеріали та біотехнології. Науково-дослідний центр ландшафтного розвитку і гірничопромислових ландшафтів (FZLB) спільно з кафедрою охорони і рекультивації ґрунтів досліджує розвиток маргінальних ландшафтів, тобто таких що залишились після видобутку корисних копалин чи промислового виробництва. В таких межах проводяться фундаментальні дослідження з функціонування і розвитку екосистем, а також прикладні дослідження з акцентом на практичних варіантах землекористування для маргінальних земель. Бранденбурзький технологічний університет тісно співпрацює з гірничодобувними компаніями і має великий досвід у рекультивації і відновленні сильно порушених ландшафтів. Особлива увага приділяється науковому моніторингу агролісомеліорації для маргінальних земель. Сучасне лабораторне обладнання в кооперації з FZLB створює хороші передумови для проведення досліджень з навколишнього середовища і екології, зокрема, ґрунтових аналізів. FZLB координує спільні науково-дослідні проекти у сфері наук про довкілля як центральний науковий підрозділ, що відповідає за широкий спектр діяльності з меліорації та землекористування. Кафедра охорони ґрунтів і рекультивації є одним партнером в рамках FZLB. Основна увага приділяється вивченню процесів розвитку початкової екосистеми, а також прикладних аспектів рекультивації земель, що залишились після видобутку корисних копалин. Агролісоводство, як альтернативна можливість використання земель, зокрема маргінальних земель, є одним з пріоритетних напрямків досліджень кафедри. Університет підтримує тісні контакти з регіональною гірничодобувною компанією з видобування лігніту Vattenfall Europe Mining AG, яка дозволяє університету використовувати різноманітні ділянки в якості «реальної лабораторії» (Лужицький лігнітовидобувний район). Крім того, потенціал колишніх промислових майданчиків щодо вирощування біомаси досліджувався у співпраці з Deutsche Bahn AG. Кафедра охорони ґрунтів і рекультивації має сучасне устаткування, яке дозволяє всі виконувати всі види хімічного, фізичного і біологічного аналізів ґрунту. FZLB контролює експериментальні ділянки на землях, що залишились після видобутку корисних копалин у Лужиці, які залишені в якості еталонних ділянок для вивчення необмежених природних змін. Довгострокова комплексна програма вичерпного моніторингу може охоплювати всі відповідні компоненти екосистем.

www.b-tu.de