Ρώμη, 9 Νοεμβρίου 2016: Ημερίδα Εργασίας σ’ εθνικό επίπεδο «Εξερευνώντας τις οριακές γαίες για παραγωγή βιομάζας και βιοενέργειας, το ιταλικό σενάριο».