Πιλοτικές επιφάνειες


Το πρόγραμμα SEEMLA θα αναπτυχθεί στην Lusatia της Γερμανίας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη της Ελλάδας και στις περιοχές Vinnitsa, Poltava Volyn και Lviv της Ουκρανίας. Προτάσεις και παρατηρήσεις από τους ενδιαφερόμενους στις περιοχές αυτές, θα επεξεργαστούν, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η προσέγγιση του προγράμματος, αλλά και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των τοπικών παραγόντων της αλυσίδας εφοδιασµού. Κύριες παράμετροι που θα ληφθούν υπόψη είναι η βιωσιμότητα, η παραγωγικότητα της βιομάζας, η οικονομική ισορροπία, οι τεχνικοί και χρηματικοί πόροι για την εκμετάλλευση της βιομάζας, τα χαρακτηριστικά των φυτών και η προσβασιμότητα.