Πάρτε μέρος στο 3ο διαδικτυακό σεμινάριο του SEEMLA για την Ουκρανική εμπειρία σε σχέση με την αειφορική παραγωγή βιομάζας σε οριακές γαίες