Κεντρική ομιλία για το SEEMLA σε ημερίδα με θέμα «Βιομηχανικές καλλιέργειες στον νομό Έβρου» (Ορεστιάδα, Ελλάδα)