Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2017 ““Αξιοποίηση των δυνατοτήτων παραγωγής βιομάζας σε οριακές γαίες της Μεσογείου”