Ημερίδα «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Δάσος – Περιβάλλον – Χωρικός σχεδιασμός – Δασικοί Χάρτες»