ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Η διαδικτυακή εφαρμογή του SEEMLA έχει κατασκευαστεί με σκοπό να παρέχει βοήθεια σχετικά με τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση οριακών γαιών για την παραγωγή βιομάζας.

Η διαδικτυακή εφαρμογή περιλαμβάνει τα κριτήρια και τους δείκτες που περιγράφονται στον αλγόριθμο του SEEMLA για να καθορίσει:

1.εάν μία συγκεκριμένη έκταση είναι οριακή γαία στο πλαίσιο του SEEMLA (υπολογισμός SQR)

  1. σε ποιες υπο-κατηγορίες οριακότητας υπάγεται η έκταση, με βάση τους περιοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη των φυτών (Έλεγχος οριακότητας γαιών)
  2. ποια βιοενεργειακές καλλιέργειες μπορεί να συντηρήσει αποτελεσματικά η οριακή γαία (Κατάλληλες βιοενεργειακές καλλιέργειες)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ