Επισκεφθείτε το SEEMLA στη LIGNA 2017, στις 22 Μαΐου 2017