Επίσκεψη του εταίρου του προγράμματος IBC&SB σε μία πιλοτική περιοχή του SEEMLA