Εκδήλωση στις Βρυξέλλες για τη λογιστική και τον μετριασμό των αερίων του θερμοκηπίου