Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (DUTH)

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (DUTH) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973 και ονομάσθηκε έτσι προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου Δημόκριτου, που καταγόταν από την πόλη των Αβδήρων στη Θράκη. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν σήμερα επτά σχολές και δεκαοκτώ τμήματα, σε τέσσερις πόλεις της Θράκης. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο συμβάλλει στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή μόρφωση στην Ελλάδα, στηριζόμενο στην ποιότητα της διδασκαλίας και στο υψηλό επίπεδο έρευνας και έχει εξασφαλίσει μια θέση ανάμεσα στα καλύτερα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Είναι μία αυτόνομη δημόσια οντότητα που εποπτεύεται από την Ελληνική Πολιτεία, διά του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συμμετέχει στο πρόγραμμα μέσω του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβαλλοντικών και Φυσικών Πόρων, το οποίο ιδρύθηκε το 1999 και βρίσκεται στην πόλη της Ορεστιάδας. Τα κύρια αντικείμενα του τμήματος περιλαμβάνουν την προώθηση της επιστήμης της δασολογίας και του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον τομέα της Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων, καθώς και στην εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού, ικανού στην έρευνα και στην εφαρμογή στην πράξη προηγμένων τεχνολογιών για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών, των δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος.

www.duth.gr