ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ/Γερμανία


Και οι δύο περιπτώσεις – «Welzow» και «Γερμανικοί σιδηρόδρομοι» – βρίσκονται στο νοτιοανατολικό τμήμα του Βρανδεμβούργου (κάτω Λουσατία) γύρω από την πόλη Cottbus, περίπου 150 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το Βερολίνο. Τα παλιά λατομεία της Λουσατίας (κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, Ανατολική Γερμανία) αποτελούν έναν αντιπροσωπευτικό τύπο οριακών γαιών (αποκατάσταση γαιών).
Αυτές οι σοβαρά διαταραγμένες περιοχές έχουν μειωμένη γονιμότητα εδάφους, στο οποίο απουσιάζει αρχικά η δομή. Η παραγωγικότητα της συμβατικής γεωργίας στις τοποθεσίες αυτές είναι συχνά χαμηλή. Οι πρώην βιομηχανικές περιοχές ή περιοχές κυκλοφορίας είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν για συμβατικές χρήσεις γης, αλλά ενδέχεται να αποτελούν εναλλακτική λύση για την παραγωγή βιομάζας εάν δεν έχουν υποστεί μόλυνση (βιομηχανικά υπόβαθρα – ανθρωπογενή εδάφη).

Η επιλεγμένη περιοχή του παλιού σιδηρόδρομου στην πόλη του Cottbus αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα τύπου οριακής γαίας με πολύ φτωχές εδαφικές συνθήκες (χαλίκια, πέτρες). Η επιλεγμένη περιοχή έρευνας “Welzow”  αντιπροσωπεύει εκτάσεις που χρήζουν αποκατάστασης μετά από μεταλλευτική εκμετάλλευση, με εδάφη μη ανεπτυγμένα στα οποία επικρατούν φτωχές και άγονες συνθήκες.

Η περιοχή που επιλέχθηκε για το πρόγραμμα SEEMLA βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του μεταλλείουWelzow, σε έναν πρώην σκουπιδότοπο έκτασης περίπου 170 ha, ο οποίος αρχικά προβλεπόταν να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας από βιομάζα. Η περιοχή που επιλέχθηκε τελικά έχει έκταση περίπου 4,5 εκτάρια. Η πιλοτική περιοχή θα χρησιμοποιη

Θέση των δοκιμαστικών περιοχών του SEEMLA του εταίρου BTU-Cottbus, Βρανδεμβούργο, Γερμανία

θεί για την καλλιέργεια ψευδακακίας, η οποία είχε καλλιεργηθεί με επιτυχία σε παρακείμενο «ενεργειακό δάσος» (περισσότερες πληροφορίες (στα Γερμανικά): Göritz energy forest).

Η επιλεγμένη πιλοτική περιοχή περιβάλλεται από πειραματικές περιοχές για διαφορετικούς τύπους παραγωγής βιομάζας, έτσι ώστε οι δυνητικές αποδόσεις βιομάζας να μπορούν να εκτιμηθούν άμεσα με βάση τις αποδόσεις των καλλιεργειών.
Επιπλέον, ένας παλιός σιδηροδρομικός σταθμός στην πόλη Cottbus επιλέχθηκε ως αντιπροσωπευτική περιοχή έρευνας για τις οριακές γαίες, ο οποίος περιλαμβάνει πρώην βιομηχανικές περιοχές που έχουν εγκαταλειφθεί. Αυτές οι περιοχές χαρακτηρίζονται από ανθρωπογενή υποστρώματα που συχνά περιέχουν διαφορετικά είδη υπολειμμάτων.
Η έκταση είναι περίπου 1 εκτάριο και το μεγαλύτερο μέρος της χρησιμοποιούνταν για επισκευή και συντήρηση βαγονιών. Σε γενικές γραμμές, ο χώρος μπορεί να ταξινομηθεί ως βιομηχανική περιοχή και επομένως ως οριακή γαία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ιδιότητες του εδάφους. Ο χώρος πιλοτικής εφαρμογής θα χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια λεύκης και ψευδακακίας.

Οικολογικές συνθήκες – Κλίμα και έδαφος

Η περιοχή χαρακτηρίζεται από υπο-ηπειρωτικά επηρεαζόμενο κλίμα της εύκρατης ζώνης. Οι χώροι αυτοί αντιπροσωπεύουν οριακές περιοχές τόσο σε παλιά λατομεία, όσο και σε εγκαταλελειμμένες πρώην βιομηχανικές περιοχές (στην προκειμένη περίπτωση εγκαταλελειμμένο σιδηροδρομικό χώρο). Το Βρανδεμβούργο χαρακτηρίζεται γενικά από αμμώδη εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά και οργανική ύλη, που έχουν χαμηλή υδροχωρητικότητα, χαμηλό pH και ξηρές συνθήκες. (Σύνδεσμος προς Müncheberg SQR Tool)

 

Παλιός σιδηροδρομικός σταθμός στο Cottbus – Ιστορικό περιοχής

Κατάσταση των εδαφικών προφίλ που επισημαίνεται με I – III στην περίπτωση της πιλοτικής περιοχής του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού στη Γερμανία

Τυπικό εδαφικό προφίλ στον παλιό σιδηροδρομικός σταθμός (FAO WRB: Urbic Technosol)

Οι περιοχές χαρακτηρίζονται από νεαρά, ανθρωπογενή εδάφη. Στα εδάφη των παλιών λατομείων βρέθηκαν δείκτες αλάτωσης λόγω οξείδωσης πυρίτη. Η διαδικασία αυτή οδηγεί επίσης σε υψηλότερη οξίνιση των εδαφών. Τα εδάφη που περιέχουν πυρίτη έχουν τεράστιες δυνατότητες για περαιτέρω και μακροπρόθεσμα ισχυρή οξίνιση. Οι πρώην βιομηχανικές περιοχές που αντιπροσωπεύονται από τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό χαρακτηρίζονται συχνά από μεγάλες ποσότητες πέτρας και χαλικιών στο εδαφικό προφίλ αλλά και στην επιφάνεια του εδάφους.

Ιστορικό περιοχής παλιών λατομείων στο Welzow – κίτρινη σήμανση: δοκιμαστικές επιφάνειες του SEEMLA

Πιλοτική περιοχή Welzow – I και II υποδεικνύουν τις θέσεις ελέγχου και παρακολούθησης του εδάφους του SEEMLA

Τυπικό εδαφικό προφίλ στα παλία λατομεία (FAO WRB: Spolic Technosol)