Έκθεση για τις περιφερειακές πολιτικές για τη χρήση βιομάζας από Οριακές Γαίες και στρατηγικές για πιλοτικές περιπτώσεις